Antamail ialah autoresponder email marketing yang merangkumi 2 apps iaitu:

Autoresponder Web Based

Autoresponder WP Plugin

Anda boleh dapatkan akses antamail di sini